Kurbuses emised: elu viletsus raseduskastides

Rasedusaedikud, intensiivses seakasvatuses kasutatavad väikesed aedikud, iseloomustavad tööstusliku loomakasvatuse kannatusi. Need piiravad puurid piiravad emiseid (emaseid sigu), jättes neilt võimaluse vabalt liikuda või loomulikku käitumist väljendada, põhjustades sügavaid füüsilisi ja psühholoogilisi piina. See artikkel käsitleb emiste ahistavat olemasolu tiinusaedikutes, uurib eetilisi tagajärgi ja toetab meie põllumajandusloomade kohtlemise humaanset ümberhindamist. Alates kinnipidamisest põhjustatud füüsilistest vaevustest ja lõpetades isolatsioonist tuleneva psühholoogilise stressiga, rõhutavad nende intelligentsete ja sotsiaalsete loomade kannatused tungivat vajadust seakasvatustavade reformimise järele.

Tiinuskastid, väikesed aedikud, mida kasutatakse intensiivses seakasvatuses, on muutunud tööstuslikule loomakasvatusele omaste kannatuste sümboliks. Nendes aedikutes elavad emised (emased sead) vangistuses, suutmata väljendada oma loomulikku käitumist ega vabalt liikuda. See essee uurib sügavat viletsust, mida kogevad emised tiinusaedikutes, tuues esile eetilised tagajärjed ja kutsudes üles hindama ümber põllumajandusloomade kohtlemist.

Vangistus ja füüsiline stress

Rasedusaedikute ehk emiselaudadena kasutamine intensiivseakasvatuses on tava, mis on sattunud märkimisväärse tähelepanu alla oma loomupärase julmuse ja loomade heaolu eiramise tõttu. Need kinnised aedikud allutavad emased aretussead ehk emised nii füüsiliselt kui ka vaimselt sügavate kannatustega elule.

Need on lihtsalt julmad.

Tiinusaedikutes on emised piiratud ruumidega, mis on nii kitsad, et nad ei saa isegi ümber pöörata ega astuda mõnda sammu oma keha sirutamiseks. Liikumise puudumine toob kaasa hulga füüsilisi vaevusi, sealhulgas haavandeid, artriiti ja lihaste atroofiat. Kõvad betoonpõrandad, millel on sageli liistud, mis võimaldavad jäätmetel läbi pääseda, süvendavad neid probleeme, jättes sead kokku nende enda väljaheidetest pärinevate mürgiste aurudega, põhjustades hingamisteede haigusi ja kopsuinfektsioone.

Lisaks ei saa ülehinnata rasedusaedikutes vangistamise psühholoogilist mõju. Emised on sotsiaalsed loomad, kuid nad on nendes kitsastes aedikutes isoleeritud ja ilma sotsiaalsest suhtlusest. Kui nad veedavad kogu oma täiskasvanud elu sellistes tingimustes, halveneb nende vaimne heaolu, mis põhjustab stressile viitavat käitumist, näiteks korduvaid liigutusi või enesevigastusi. Mõned emised ilmutavad isegi äärmise meeleheite märke, sest nad löövad korduvalt oma pead vastu puurireste, mis näib olevat põgenemis- või enesetapukatse.

Hoolimata nendest selgetest kannatuste tunnustest, kaitsevad mõned seakasvatajad jätkuvalt tiinuskastide kasutamist, väites, et need on vajalikud selleks, et hoida ära emiste kaklemist ja üksteise vigastamist, kui neid ühiselt majutatakse. Siiski ei tunnista see põhjendus, et on olemas alternatiivsed pidamissüsteemid, näiteks rühmapidamine, mis võimaldavad emiste vahel sotsiaalset suhtlemist, minimeerides samal ajal vastasseisu. Pealegi on sead loomult mitteagressiivsed loomad ja konfliktid tekivad tavaliselt siis, kui nende põhivajadused mugavuse ja toitumise järele ei ole täidetud.

Rasedusaedikute kasutamine intensiivses seakasvatuses kujutab endast loomade heaolu põhimõtete tõsist rikkumist. Need piiravad aedikud allutavad emistele nii füüsiliselt kui ka vaimselt viletsat elu ning keelavad neilt kõige elementaarsemad vabadused ja mugavused. On hädavajalik, et hindaksime ümber põllumajandusloomade kohtlemise ning läheksime üle humaansematele ja säästvamatele põllumajandustavadele, mis seavad loomade heaolu kasumimarginaalide asemel esikohale. Alles siis saame tõeliselt väita, et oleme ühiskond, mis väärtustab kaastunnet ja austust kõigi elusolendite vastu.

Mis vahe on poegimisaedikul ja tiinusaedikul?

Tööstuslikus seakasvatuses kasutatakse emiste piiramiseks nii tiinusaedikuid kui ka poegimisaedikuid, kuid need täidavad erinevaid eesmärke ja neid kasutatakse paljunemisprotsessi erinevates etappides.

Kurbused emised: Elu viletsus tiinuskastides, juuli 2024

Tiinusaedikud, tuntud ka kui emiselaudad, on väikesed aedikud, kus tiinetel emistel hoitakse kinni enamiku nende tiinustest, mis kestavad tavaliselt umbes kolm kuud. Need kastid on mõeldud emiste liikumise piiramiseks, sageli nii kaugele, et nad ei saa mugavalt ümber pöörata. Tiinuskastide esmane eesmärk on kontrollida emiste toitumis- ja paljunemistsükleid, maksimeerides seakasvatuse tõhusust.

Teisest küljest kasutatakse poegimisaedikuid poegimise või sünnituse ajal. Need pakuvad emistele kontrollitud keskkonda põrsaste poegimiseks ja imetamiseks. Poegimisaedikud on tavaliselt tiinuseaedikutest suuremad ja neil on lisafunktsioonid, nagu kaitsepiirded või vaheseinad, et kaitsta vastsündinud põrsaid emise poolt kogemata muljumise eest. Tavaliselt hoitakse emisi poegimisaedikutes paar nädalat pärast poegimist, kuni põrsad on võõrutatud.

Kuigi nii tiinuse- kui ka poegimisaedikuid kritiseeritakse nende kinnipidamise ja liikumispiirangute pärast, on oluline tunnistada nende kahe tüüpi hoidmiskohtade spetsiifilisi eesmärke ja erinevusi seakasvatuses.

Reproduktiivne ekspluateerimine

Üks silmapaistvamaid näiteid reproduktiivsest ekspluateerimisest on tiinuskastide kasutamine seakasvatuses. Emased aretussead või emised on kogu tiinuse ajaks suletud nendesse väikestesse hoidmiskohtadesse ega saa liikuda ega oma loomulikku käitumist väljendada. Neid immutatakse korduvalt, et tagada pidev paljunemistsükkel, pöörates vähe tähelepanu nende füüsilisele tervisele või emotsionaalsele heaolule. See nende paljunemisvõime halastamatu ärakasutamine muudab emised lihtsalt aretusmasinateks, millel puudub autonoomia ja tegutsemisvõime.

Reproduktiivkasutamine laieneb ka muudele loomakasvatuse aspektidele, nagu loomade selektiivne aretamine soovitud omaduste saavutamiseks, sageli nende tervise ja heaolu arvelt. Suurema saagikuse ja kiirema kasvutempo poole püüdlemisel võidakse loomi allutada geneetilisele manipuleerimisele, mis soodustab neid erinevate terviseprobleemide ja deformatsioonide tekkeks. Lisaks võib kunstliku viljastamise ja embrüosiirdamise tehnikaid kasutada paljunemisprotsesside manipuleerimiseks inimeste hüvanguks, arvestamata mõjusid asjaomaste loomade heaolule.

Reproduktiivse ekspluateerimise eetilised tagajärjed on sügavad. Kohtledes loomi kui pelgalt kasumi teenimiseks kasutatavat kaupa, eirame me nende sisemist väärtust ja õigust elada ilma tarbetu kahju. Loomakasvatuse lakkamatu tootlikkuse ja tõhususe poole püüdlemine viib sageli loomade heaoluga seotud kaalutluste tähelepanuta jätmiseni, mille tulemuseks on laialdased kannatused ja viletsus.

Miks on raseduskastid halvad?

Rasedusaedikuid kritiseeritakse laialdaselt nende negatiivse mõju pärast loomade heaolule mitmel peamisel põhjusel:

 1. Käitumispiirang:
  • Tiinuskastid piiravad tõsiselt sigade loomulikku käitumist ja liikumist. Emised on suletud nendesse väikestesse aedikutesse, sageli ei saa nad isegi mugavalt ümber pöörata ega normaalselt suhelda.
  • Ruumipuudus ja keskkonna stimuleerimine võivad emistes põhjustada igavust, frustratsiooni ja stressi. Nad on ilma jäänud võimest väljendada loomulikku käitumist, nagu juurdumine, pesitsemine ja toidu otsimine, mis on nende füüsilise ja vaimse heaolu jaoks hädavajalikud.
 2. Vangistuses tekkinud vigastused:
  • Kitsad tingimused tiinusaedikutes võivad emiste jaoks põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme. Pikaajaline vangistus võib põhjustada lihaste atroofiat, liigeseprobleeme ja tugevatel pindadel lamades tekkivaid survehaavu.
  • Lisaks võib raseduskastides sageli kasutatav restpõrand põhjustada uriini ja väljaheitega kokkupuutel jala- ja jalavigastusi, samuti marrastusi ja infektsioone.
 3. Stereotüüpia:
  • Stereotüüpne käitumine, tuntud ka kui stereotüübid, on piiravas keskkonnas peetavate loomade korduv, ebanormaalne käitumine. Tiinusaedikutes olevad emised võivad kroonilise stressi ja frustratsiooni tõttu käituda stereotüüpselt, nagu näiteks kangi hammustamine, pead raputamine või kudumine.
  • Selline käitumine ei viita mitte ainult psühholoogilisele stressile, vaid võib põhjustada ka täiendavaid füüsilisi vigastusi, nagu hambaprobleemid või enesetekitatud haavad.
Kurbused emised: Elu viletsus tiinuskastides, juuli 2024

Üldiselt peetakse tiinusaedikuid ebainimlikeks ja eetiliselt problemaatiliseks, kuna emised on suletud tingimustes, mis ei vasta nende põhilistele füsioloogilistele ja käitumuslikele vajadustele.

Mida sa saad teha

Lihatööstuses sigadele osaks saanud julmuse vastu võitlemine algab individuaalsetest valikutest ja propageerimispüüdlustest. Siin on mõned sammud, mida saate teha, et midagi muuta.

 1. Valige taimepõhised alternatiivid: valige sealihatoodete asemel taimne toit. Tänapäeval on saadaval palju maitsvaid ja toitvaid taimseid alternatiive, sealhulgas taimne liha, tofu, tempeh, kaunviljad ja teraviljad. Valides need valikud, vähendate nõudlust loomsete saaduste järele ja säästate sigu kannatustest.
 2. Harige ennast ja teisi: õppige rohkem vabrikukasvatuse tegelikkuse ja sigadele osaks saanud julmuse kohta. Jagage neid teadmisi sõprade, pereliikmete ja kolleegidega, et tõsta teadlikkust sealihatoodete tarbimise eetiliste ja keskkonnamõjude kohta. Julgustage teisi kaaluma taimseid alternatiive ja tegema teadlikke toiduvalikuid.
 3. Toetage seadusandlikke ja propageerivaid jõupingutusi: olge kursis seadusandlike algatustega, mille eesmärk on parandada sealihatööstuse loomade heaolu standardeid. Toetage organisatsioone ja kampaaniaid, mille eesmärk on keelustada tiinuskastide kasutamine ja muud ebainimlikud tavad seakasvatuses. Kirjutage seadusandjatele, kirjutage alla petitsioonidele ja osalege rahumeelsetel protestidel, et toetada tugevamaid loomakaitseseadusi.
 4. Juhtige eeskuju: olge kaastundliku elu eeskujuks, tehes oma igapäevaelus teadlikke valikuid. Jagage teistega maitsvaid taimseid retsepte, korraldage lihavabu toite või roogasid ning näidake, kui täisväärtuslik ja rahuldust pakkuv võib olla taimne toitumine. Teie tegevus võib inspireerida teisi oma toitumisharjumusi ümber vaatama ning tegema eetilisemaid ja jätkusuutlikumaid valikuid.

Neid samme astudes aitate kaasa lahkema ja kaastundlikuma maailma loomisele sigade ja kõigi loomade jaoks. Igal teie tehtud otsusel on jõud luua positiivseid muutusi ja aidata ehitada tuleviku jaoks kaastundlikumat toidusüsteemi.

3,9/5 – (17 häält)

Seonduvad postitused