Ansvarlighet i fiskerinæringen

Den globale fiskeindustrien møter økende kritikk for dens alvorlige innvirkning på marine økosystemer og den omfattende skaden den forårsaker. Til tross for at de er markedsført som en bærekraftig matkilde, ødelegger storskala fiskeoperasjoner havhabitater, forurenser vannveier og reduserer marint livsbestand drastisk. En spesielt skadelig praksis, bunntråling, involverer å dra enorme garn over havbunnen, fange fisk på vilkårlig vis og ødelegge eldgamle korall- og svampsamfunn. Denne metoden etterlater en ødeleggelsesvei, og tvinger overlevende fisk til å tilpasse seg et herjet miljø.

Men fisk er ikke de eneste ofrene. Bifangst – utilsiktet fangst av ikke-målarter som sjøfugler, skilpadder, delfiner og hvaler – resulterer i at utallige marine dyr blir skadet eller drept. Disse "glemte ofrene" blir ofte kastet og overlatt til å dø eller bli byttet ut på. Nylige data fra Greenpeace New Zealand avslører at fiskeindustrien har underrapportert bifangst betydelig, noe som understreker det presserende behovet for større åpenhet og ansvarlighet.

Innføringen av kameraer på fiskefartøyer har avslørt den sanne omfanget av næringens påvirkning, og viser bemerkelsesverdige økninger i rapporterte fangster av delfiner og albatrosser, samt kassert fisk. Imidlertid er opptakene fortsatt utilgjengelige for publikum, noe som vekker bekymring for bransjens forpliktelse til åpenhet. Fortalergrupper som Greenpeace krever obligatoriske kameraer på alle kommersielle fiskefartøyer for å sikre nøyaktig rapportering og informert beslutningstaking.

Dette problemet er ikke begrenset til New Zealand; land som Kina og USA sliter også med alvorlige overfiskeproblemer. Miljøfarene fra akvafarm og den alarmerende mengden fiskeavfall understreker behovet for global handling. Dokumentarer som "Seaspiracy" har brakt disse problemene frem i lyset, og knyttet fiskeindustriens praksis til klimaendringer og tilbakegangen av marint dyreliv.

For å møte disse utfordringene er det en økende bevegelse mot å ta i bruk plantebaserte dietter og redusere avhengigheten av fisk som matkilde.
Aktivister oppfordrer regjeringer til å implementere strengere reguleringer, øke åpenheten og fremme bærekraftige alternativer. Ved å holde fiskerinæringen ansvarlig og ta informerte valg, kan vi jobbe for å bevare våre hav og beskytte livet i havet for fremtidige generasjoner. Den globale fiskeindustrien er under økende gransking for dens ødeleggende innvirkning på marine økosystemer og den omfattende ødeleggelsen den forårsaker. Til tross for at den fremstilles som en bærekraftig kilde til mat, skaper storskala fiskeoperasjoner kaos på havets habitater, forurenser vannveier og ødelegger livet i havet. Bunntråling, en vanlig praksis innen industrien, innebærer å dra massive garn over havbunnen, vilkårlig fangst av fisk og utslette korall- og svampsamfunn som har eksistert i årtusener. Denne praksisen etterlater seg et spor av ødeleggelse, og tvinger den overlevende fisken til å navigere i et herjet miljø.

Men ‌fisken er ikke de eneste ofrene.⁢ Bifangst, utilsiktet fangst av ikke-målarter som sjøfugler, skilpadder, delfiner og hvaler, resulterer i at utallige sjødyr blir skadet eller drept. Disse «glemte⁤ ofrene» blir ofte kastet, overlatt til å dø eller bli byttet ut på. Nylige data fra Greenpeace New Zealand avslører ‌at fiskeindustrien har underrapportert bifangst kraftig, og fremhever det presserende behovet for åpenhet og ansvarlighet.

Innføringen av kameraer på fiskefartøy har kastet lys over den sanne omfanget av næringens påvirkning, og viser betydelige økninger i rapporterte fangster av delfiner og albatrosser, samt kassert fisk. Til tross for dette forblir opptakene utilgjengelige for publikum, noe som vekker bekymring for bransjens forpliktelse til åpenhet. Greenpeace og andre fortalergrupper etterlyser obligatoriske kameraer på alle kommersielle fiskefartøyer for å sikre nøyaktig rapportering og informert beslutningstaking.

Problemet strekker seg utover New Zealand, med land som Kina og USA som også står overfor alvorlige overfiskeproblemer. Miljøfarene fra akvafarm og de alarmerende mengdene av fiskeavfall understreker ytterligere behovet for global handling. Dokumentarer som "Seaspiracy" har brakt disse spørsmålene i forgrunnen, og knyttet ⁣fiskeindustriens praksis til klimaendringer og nedgangen ⁣ av marint dyreliv.

For å møte disse utfordringene er det en økende bevegelse mot å ta i bruk plantebaserte dietter og redusere avhengigheten av fisk som matkilde. Aktivister oppfordrer regjeringer til å implementere ‌strengere‍ reguleringer, øke åpenheten og fremme bærekraftige alternativer. ‍Ved å holde ⁢fiskeindustrien ansvarlig ⁣og ta informerte valg, kan vi jobbe mot‍ å bevare havene våre og beskytte livet i havet for fremtidige ⁢generasjoner.

3. juni 2024

Hvorfor er fiskerinæringen dårlig? Er fiskerinæringen bærekraftig? Havøkosystemer rundt om i verden blir ødelagt av fiskeindustrien. Storskala fiskeoperasjoner forurenser ikke bare hav og vannveier, men ødelegger marine habitater ved bunntråling med massive fiskeliner og garn. De drar dem over havbunnen og fanger fisk og slukker alt i deres vei, inkludert korall- og svampsamfunn som har eksistert i tusenvis av år. Fisken som er etterlatt og ikke fanget for å selges som mat, må nå prøve å overleve i et ødelagt habitat. Men fisk er ikke de eneste ofrene i denne næringen, for uansett hvor det er fiske, er det bifangst.

Bilde

Bilde: We Animals Media

De glemte ofrene

Disse enorme garnene fanger også sjøfugler, skilpadder, delfiner, niser, hvaler og andre fisker som ikke er hovedmålet. Disse sårede skapningene blir deretter kastet over bord fordi de anses som ubrukelige av fiskeindustrien. Mange av dem blør sakte i hjel mens andre blir spist av rovdyr. Dette er fiskeindustriens glemte ofre. Det er blitt anslått av forskere at over 650 000 sjøpattedyr enten blir drept eller alvorlig skadet årlig av den kommersielle fiskeindustrien.

Men vi lærer nå av Greenpeace at dette tallet kan være mye mer enn først antatt på grunn av opptak fanget på kamera. Primærnæringsdepartementet la nylig ut nye data hentet fra 127 fiskefartøy som hadde kameraer installert om bord. Med disse innspilte opptakene var de i stand til å bevise at fiskeindustrien har underrapportert bifangst og ikke-måldyrene de kaster. Greenpeace New Zealand holder de kommersielle fiskeselskapene ansvarlige for "massivt underrapportering av fangstene deres av delfiner, albatrosser og fisk før kameraene på båtene programmet."

"Dataene viser at for de 127 fartøyene som nå har kameraer, økte rapporteringen av delfinfangst nesten syv ganger mens rapporterte albatrossinteraksjoner økte med 3,5 ganger. Det rapporterte volumet av kassert fisk har økt med nesten 50 %” , forklarer Greenpeace.

Bilde

Bilde: We Animals Media

Greenpeace mener dette bør være nok bevis på at det trengs kameraer på båter på hele den kommersielle flåten inkludert dypvannsfartøyer fordi fiskerinæringen ikke snakker sant. Disse nye dataene viser at publikum ikke bare kan stole på at industrien selv forteller sannheten.

"Å ha nøyaktige data betyr at vi vet de sanne kostnadene ved kommersielt fiske på marine dyreliv, noe som betyr at bedre beslutninger kan tas."

Kameraopptakene er imidlertid ikke tilgjengelige for allmenne samfunnsborgere fordi fiskerinæringen ønsker å regulere sin egen virksomhet, til tross for at de tidligere har løyet om bifangsttall. Hele poenget med å installere kameraer på fiskebåter er å forbedre åpenheten i næringen, ikke holde den privat, slik hav- og fiskeriministeren ønsker. Folk må vite hva fiskerinæringen skjuler og kunne ta informerte valg når de skal velge måltid.

Over 40 000 mennesker har signert Greenpeace-oppropet som ber New Zealands regjering om å beskytte hav, implementere kameraer på hele den kommersielle fiskeflåten og gi transparent rapportering.

Bilde

Bilde: We Animals Media

Denne åpenheten på New Zealands fiskebåter bør tjene som et eksempel for andre deler av verden. Kina er landet med størst fiskeproduksjon. En stor del av fisken i Kina blir oppdrettet og drept på akvafarmer som holder millioner av fisk om gangen og spenner over størrelsen på fire fotballbaner.

Krav en av den plantebaserte traktaten er å gi fra seg og ikke opprette nye oppdrettsanlegg eller utvide eksisterende oppdrettsanlegg, da de er ekstremt miljøfarlige og skaper enorme mengder avfall. En studie i tidsskriftet Science fant at et to mål stort oppdrettsanlegg produserer like mye avfall som en by med 10 000 mennesker. PETA rapporterer at "Lakseoppdrettsanlegg i British Columbia ble funnet å produsere like mye avfall som en by med en halv million mennesker."

I tillegg til akvafarm henter Kina fisk fra havet via båter som også skal ha installert kameraer. Greenpeace Øst-Asia rapporterer; "Kina fanger anslagsvis fire millioner tonn fisk for ung eller liten for konsum hvert år, noe som forverrer landets overfiskeproblem og potensielt desimerer fiskebestandene.

De forklarer, "at antallet "søppelfisk", navnet gitt til fisk med liten eller ingen markedsverdi, fanget av kinesiske flåter hvert år, tilsvarer hele Japans årlige tall .... Kinas hav er allerede kraftig overfisket.»

I USA rapporterer Animal Equality 1,3 milliarder oppdrettsfisk blir oppdrettet til mat og den kommersielle fiskeindustrien dreper nesten en billion dyr over hele verden årlig.

Oceana Canada rapporterer at i Canada kaster noen fiskerier mer fisk til havs enn de tar med til havn for å drepe og selge til mat. "Det er ikke noe krav om å rapportere om hvor mange kanadiske ikke-kommersielle arter som blir drept gjennom bifangst, så mengden avfall blir ignorert."

Bilde

Seaspiracy , en dokumentar fra 2021 som strømmes på Netflix, avdekker alarmerende global korrupsjon i den kommersielle fiskeindustrien og kobler dette til klimaendringer. Denne kraftige filmen beviser at fiske er den største trusselen mot marine dyreliv og har utryddet 90 prosent av verdens store fisk. Seaspiracy dokumenterer at fiskeoperasjoner dreper 30 000 haier hver time og 300 000 delfiner, hvaler og niser årlig.

Det er på tide å ta grep

Ikke bare trenger vi åpenhet på fiskefartøyer rundt om i verden, men vi må gå bort fra å spise fisk og bevege oss mot et sunt plantebasert matsystem .

Vurder å holde en fiskevake i ditt område og signer Animal Save Movement- begjæringen for å stoppe utenriksministeren for helse og sosial omsorg i Storbritannia fra å foreskrive fiske som et alternativ til antidepressiva og angstmedisiner og i stedet adoptere alternativer som er snille mot andre og planeten . Du kan også starte et team i ditt område for å kampanje for byen din for å støtte den plantebaserte traktaten og oppmuntre enkeltpersoner og institusjoner til å støtte plantebaserte måltidsplaner.

Bilde

Skrevet av Miriam Porter :

Les flere blogger:

Bli sosial med Animal Save Movement

Vi elsker å bli sosiale, og det er derfor du finner oss på alle de store sosiale medieplattformene. Vi synes det er en fin måte å bygge et nettsamfunn der vi kan dele nyheter, ideer og handlinger. Vi vil gjerne at du blir med oss. Ser deg der!

Meld deg på Animal Save Movement-nyhetsbrevet

Bli med på e-postlisten vår for alle siste nyheter, kampanjeoppdateringer og handlingsvarsler fra hele verden.

Du har abonnert!

Merknad: Dette innholdet ble opprinnelig publisert på Animal Save Movement og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Humane Foundation.

Vurder dette innlegget

Relaterte innlegg